Familie Tourné in Nederland / Genealogie

Over de de familie Tourné, die haar oorsprong heeft in het Belgische Sint Niklaas.
Aan het eind van de 19-de eeuw vestigde mijn overgrootvader Constant Tourné zich in Woerden. De meeste Tourné's in Nederland stammen van hem af.

Trefwoorden: Tourné, Woerden, Sint Niklaas, genealogie, familie, familiegeschiedenis, Constant, Adriaan, Augustinus Joannus

Mijn foto
Naam:
Locatie: Utrecht, Netherlands

kanovaren | kanotochten | vlak & ruim water | kayak & open kano | Utrechtse Kanoclub UKC | coördineer UKC-toervaren | begeleiding UKC-jeugd | schrijf in 'Peddelblad' UKC | ontwikkeling kanoroutes in de regio i.s.m. TKBN & Watersportverbond | Twitter: @AdKano

woensdag, december 28, 2005

1. Constant Tourné stamvader in Woerden: 1860-1917 (generatie A)

Mijn overgrootvader Constant (Augustinus-Joannes) Tourné is afkomstig uit Sint Niklaas, België. Hij is geboren op 24 juni 1860 in St.Niklaas. Zijn ouders waren Joannes-Franciscus Tourné en Maria-Seraphina de Wit.

Constant kwam eind 1886 op 26 jarige leeftijd naar Woerden. Volgens mijn oom Ton is hij (en zijn broer) waarschijnlijk als leidekkers (o.a. voor kerken) naar Nederland gekomen. Van mijn vader heb ik altijd gehoord dat ze “met de paardenhandel” naar Nederland gekomen waren. Alle Tourné’s in Nederland, die mij bekend zijn, stammen voor zover ik weet van Constant af.

Constant is voor het eerst in Woerden ingeschreven op 1 januari 1887. Volgens de aantekening in de Burgerlijke Stand van Woerden is hij dan gehuwd en staat hij ingeschreven op het adres van het gezin van zijn 3 jaar oudere broer Hieronymus Alphonsus Tourné.

Gegevens over de eerste vrouw van Constant ontbreken. Zij is ergens na zijn vestiging in Woerden overleden.
Op 14 november 1889 trouwt Contant in Woerden met de 19 jarige Johanna-Theodora Voordouw. Zij is op 27 februari 1870 in Bodegraven geboren, woont sinds 25 juni 1885 in Woerden en is dienstbode van beroep. Constant is dan 29 jaar en koetsier. Op zijn trouwakte staat aangegeven dat hij niet kon schrijven (“…de echtgenoot niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende”) en daarom de akte niet heeft ondertekend. Ook staan in de trouwakte zijn beide ouders genoemd (Joannes-Franciscus Tourné en Maria-Seraphina de Wit) en dat beiden dan overleden zijn.

Het eerste kind van Constant en Johanna wordt op 14 mei 1890 geboren en heet Maria Seraphina (Marie). Tot en met de laatste op 13 juli 1913 krijgen zij in totaal 16 kinderen, waarvan er 3 voor in hun eerste jaar en 1 op tweejarige leeftijd overlijden. Er blijven 12 kinderen over. Als we alle vroeg overleden kinderen meetellen is mijn grootvader Adriaan het zesde kind. Als adres voor het gezin staat eerst Grote Steeg 16 in Woerden genoemd en later Eendrachtstraat 22, zonder verhuisdatum.

Uit de gegevens van de burgerlijke stand valt te lezen dat Constants vrouw Johanna op 16 mei 1916 op 46 jarige leeftijd is overleden. Kort daarna valt het gezin uit elkaar. De kinderen komen, meestal in tweetallen, op verschillende adressen door het land terecht. Op 2 juni 1917 vertrekt vader Constant naar het Elizabeth gasthuis te Breda. Als de oudste zoon Jan op 27 december 1917 trouwt, staat op zijn trouwakte aangegeven dat zijn beide ouders dan overleden zijn. Constant is dus binnen ruim een half jaar na zijn vertrek naar Breda overleden. Hij is 57 jaar geworden

Hieronymus, de oudere broer van Constant, is op 8 december 1857 te Sint Niklaas in België geboren. Hieronymus is op 19 mei 1883 voor het eerst ingeschreven in Woerden. Hij was dus de eerste Tourné die uit St. Niklaas naar Woerden kwam. Voordat hij naar Woerden kwam, heeft hij in Utrecht gewoond. Hij was ‘makelaar’ of ‘koopman’. Hieronymus was getrouwd met de Woerdense Johanna Verdon. Zij kregen veel kinderen waarvan er veel erg jong stierven. In augustus 1893 verhuisde Hieronymus met zijn vrouw en twee dochters naar Utrecht. Daar kreeg hij nog vier dochters, maar geen zonen, zodat zijn afstammingslijn ophield.

Stephanie Tourné wordt in een genealogisch overzicht van Marcel van de Cnocke op internet http://mvandecnocke.be/b_t.htm genoemd als kind van Joannes-Franciscus Tourné en Maria-Seraphina de Wit. Zij is op 28 oktober 1862 te Sint Niklaas geboren. Zij trouwt op 7 juli 1886 te Sint Niklaas met Henricus Baert, die op 17april 1856 te Sint Niklaas is geboren. Andere kinderen worden in dit parenteel niet genoemd. Zij moet een zus zijn van Constant en Hieronymus, die echter in dat genealogisch overzicht niet genoemd worden

NB: De generatie van Constant en Hieronymus noem ik de AA - generatie. De kinderen van Constant waaronder mijn grootvader B, zijn kinderen waaronder mijn vader C, mijn generatie D, en mijn kinderen E. De generaties teruglopend in tijd vanaf Constant (AA) noem ik hierna BB, CC, DD, EE, etc.

2. De stamvaders Tourné in St. Niklaas: ca. 1700 - ca. 1860 (EE t/m AA)

Uit een genealogish overzicht op internet [ Parenteel van Marcel van de Cnocke: http://mvandecnocke.be/b_t.htm ] heb ik gegevens gevonden van vier doorlopende generaties voorouders van Constant, die allen in Sint Niklaas, België hebben gewoond. De afstammingslijn van de familie Tourné uit Woerden gaat in ieder geval terug tot Josephus Tourné die ca. 1700 is geboren. In hetzelfde parenteel komen ook de namen voor van Nicolas Tourné (geboren ca. 1620) met een dochter Joanna Tourné (geboren in 1640 te Sint Niklaas-Waas). Er zijn echter geen gedocumenteerde lijnen die doorlopen naar Josephus Tourné. In het parenteel van van de Cnocke worden per generatie niet alle kinderen genoemd. De namen van de doorgaande afstammingslijn zijn rood gekleurd. Aan het einde staat Constant, de stamvader van Tourné in Woerden als de AA generatie. De vroegere generaties, die zeker doorlopen, zijn aangeduid met BB, CC, DD en EE.

??? Tourné, NicolasGeboren : CA 1620. Plaats: onbekend
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend
Getrouwd : VOOR 1640. Plaats: onbekend
= Met : Druarte, Nicola
= Geboren : CA. 1622 Plaats: onbekend
= Overleden: onbekend. Plaats: onbekend

??? Tourné, JoannaGeboren : 11 mei 1640 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend
D akte 448 - "Johanna nata 11a May 1640 vesperi hora 6a filia Nicolas Tourné et Nicolaai Druarte militis comitis ... Basserye" [ dochter van Nicolas Tourné en Nicola Druarte ]

EE Tourné, Josephus
Geboren : onbekend. Plaats: onbekend
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend
Getrouwd : 9 augustus 1744 (zie aanvulling hieronder). Plaats: onbekend
= Met : Vander Stallen, Maria-Petronella
= Geboren : 5 of 4 (zie hieronder) september 1722 te Sint Niklaas
= Overleden : 5 september 1791. Plaats: onbekend

Voor Josephus Tourné ontving ik onderstaande reactie (anoniem)
Josephus Tornie huwde met Maria petronella van der Stallen op 9 augusti 1744 " previjs tribus bannis quibus nenno contradixit matremonium contraxerunt josephus Tornie X maria petronella van der Stallen testibus Judoca bruggeman X jacoba van spitaals. B. De Schoesitter Pastor. Petronella van der Stallen is geboren op 4 september 1722 en overleden op 5 september 1791

DD1 Tourné, Franciscus-DominicusGeboren : 26 jun 1740 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend

DD2 Tourné, Joanna-FranciscaGeboren : 29 jul 1749, te Sint Niklaas-Waas
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend

DD3 Tourné, Joannes-FerdinandusGeboren : 9 februari 1752 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : NA 1816 Plaats: onbekend
Getrouwd : 12 juli 1777 te Sint Niklaas-Waas
= Met : Weyn, Isabelle-Theresa
= Geboren : 23 mei 1741 te Sint Niklaas
= Overleden : NA 1816. Plaats: onbekend

CC1 Tourné, Franciscus-Emmanuel
Geboren : 23 december 1769 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : 2 mei 1836 te Sint Niklaas-Waas
Getrouwd : ca. 1790 te Belsele
= Met : Van Puyvelde, Jeanne Rose (= eerste huwlijk)
= Geboren : CA 1770 te Belsele (of onbekend??)
= Overleden : 29 november 1816 te Sint Niklaas
Getrouwd : 25 juni 1817 te Sint Niklaas-Waas
= Met : D'Hooghe, Maria-Christina (= tweede huwlijk)
= Geboren : 24 juli 1789 te Sint Niklaas-Waas
= Beroep : Dienstmeid (serva)
= Overleden : 13 januari 1848 te Beveren

CC2 Tourné, Petrus-Joannes (genoemd als tweede zoon van Joannes-Ferdinandus)
Geboren : 20 apr 1781 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : Onbekend. Plaats: onbekend
D akte 2984 - doopheffers: Jacobus Weyn en Maria Petronella Vanderstallen - beiden uit deze parochie.

BB Tourné, Joannes-Franciscus
Geboren : 23 mei 1829 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : 30 maart 1887 te Roubaix (F)
Beroep : Kramer
Getrouwd : 16 maart 1853 te Sint Niklaas-Waas
= Met : De Wit, Maria-Seraphina
= Geboren : 5 september 1826 te Sint Niklaas
= Overleden : 24 november 1874 te Roubaix (F)
Doopheffers: Franciscus D'hont en Carolina Marckaert - D akte f°2909 . trouwgetuigen: Joseph Jacques Vanderperre, 41 j., schrijver - Philippe Egide Van Grootven, 48 j., schrijver - Antoine Albert Verbanck, 42 j., schrijver en Joseph Fillez, 44 j., stadhuisbode.

AA1 Tourné, Hieronymus-Alphonsus
Geboren : 8 december 1857 te Sint Niklaas-Waas
Overleden : onbekend. Plaats: onbekend
Beroep : Makelaar (Burg. Stand Woerden) / Koopman (huwlijksacte)
Getrouwd : 4 december 1883 te Woerden
= Met: Verdon, Johanna
= Geboren : 6 juli 1860
= Overleden : onbekend. Plaats: onbekend

Zij krijgen vier kinderen, twee jongens (tweeling), die als baby overlijden en twee meisjes. Deze tak van Tourné loopt dus niet verder
AA2 Tourné, Augustinus-Joannes (Constant) [ mijn overgrootvader ]
Geboren : 24 juni 1860 te St.Niclaas
Overleden : 13 juli 1917 te Breda (Elisabeth Gasthuis)
Getrouwd : 14 november 1889 te Woerden
= Met : Voordouw, Johanna Theodora
= Geboren : 27 februari *) of 1 januari (??) 1870 te Bodegraven
= Overleden : 16 mei 1916 te Woerden
*) Volgens gegevens www.genealogieonline.nl

AA3 Tourné, Stephanie
Geboren : 28 okt 1862 te Sint Niklaas-Waas Beroep : Handelaarster
Overleden : 1949 te Sint Niklaas-Waas

Zij moet een zuster zijn van Constant en Hieronymus, die bij vd Cnocke echter niet als kinderen uit dit huwlijk benoemd worden. In de Woerdense trouwaktes van Constant en Hieronymus, Joannes-Franciscus Tourné en Maria-Seraphina de Wit echter als ouders beschreven.

De kinderen van Constant, tweede generatie Tourné in Woerden

3. De kinderen van Constant (generatie B)

B 1. Maria-Seraphina (Marie)
Geboren : 14-05-1890
Overleden : 25 augustus 1982 te Pijnacker en aldaar begraven.
Leeftijd : 92 jaar
Getrouwd met : Louis Antonius Jozelf Lit, geboren 5 februari 1891 te Utrecht, overleden 6 mei 1952, 61 jaar
Kinderen : Louis, Gerrit, Wies (Louisa), Annie
Beroep : echtgenoot: Kassier bij van Gent & Loos
Woonplaats : Rotterdam
Bijzonderheden : Mijn vader (Stan) was daar ondergedoken in de oorlog

B 2. Joannes-Franciscus (Jan??)
Geboren : 17-06-1891
Overleden : ca. 1961 – 1964 ???, te Woerden
Leeftijd :
Getrouwd met : Marie Oostveen op 27-12-1917, te Woerden
Kinderen : Annie, Jan, Cor (Kuuk)
Beroep : Los werkman oa.bij kolenhandel Snel en later terreinbeheerder bij de ERU.
Woonplaats : Woerden, eerst in Kazernestraat; later in kleine houten huisje op ERU terrein
Bijzonderheden :

B 3. Adrianus (++)
Geboren : 02-11-1892
Overleden : 07-09-1893, te Woerden
Leeftijd : 10 maanden

B 4. Theodora-Adriana (Door)
Geboren : 27-02-1894
Overleden :
Leeftijd :
Getrouwd met : in 1918, Arie Andewiel of Aandewiel (geboren 1892)
Kinderen : Truus, (..??..) ??
Beroep : echtgenoot: Opperman in de bouw
Woonplaats : Utrecht, Ondiep, Boerhavelaan 16
Bijzonderheden :

B 5. Johanna (++)
Geboren : 09-08-1895
Overleden : 28-10-1895, te Woerden
Leeftijd : 2,5 maanden

B 6. Adrianus (Adriaan) [ mijn grootvader ]
Geboren : 28-08-1896
Overleden : 28-02-1960, te Woerden
Leeftijd : 63 jaar
Getrouwd met : Gerarda Maria van der Horst op 26 mei 1922 te Woerden
Kinderen : Stan, Ton, Han, Gerda
Beroep : eerst als voerman voor de exportslachterij Lunenburg & de Zeeuw aan het eind van de Utrechtse straatweg; later bij het expeditiebedrijf van Blok aan de Haven; hij voer op een van de schuiten, later reed hij ook op de vrachtwagen.
Woonplaats : Woerden, o.a. Kazernestraat, Wagenstraat, Eendrachtstraat, Nassaukade en tenslotte Havenstraat nr. 20.
Bijzonderheden : Na het overlijden van zijn vrouw Gerarda (7 augustus 1951) bleef Adriaan op de Havenstraat wonen. Een half jaar later trok zijn oudste zoon Stan met zijn vrouw Nel Janmaat bij hem in, nadat zij in februari 1952 getrouwd waren. De gezondheid van Adriaan was slecht. Hij woonde daar tot zijn overlijden.

B 7. Augustinus-Joannes (Aus)
Geboren : 17-07-1899
Overleden : 05-12-1944, te Woerden
Leeftijd : 45 jaar
Getrouwd met : Tinie van Wijngaarden (later hertrouwd met Jan Everwijn)
Kinderen : Guus, Egbert (beide getrouwd en wonend in Woerden)
Beroep : Militair, onderdeel Huzaren of Cavalerie, heeft in Indie gediend
Woonplaats : Woerden
Bijzonderheden :

B 8. Hi(e)ronimus-Alphonsus (Fons)
Geboren : 25-03-1901
Overleden : 30-07-1990, te Gennep
Begraven: te Gemert (kloosterkerkhof)
Leeftijd : 89 jaar
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Hij was kleermaker van beroep en werkte in zijn jonge jaren bij de kledingzaak van firma Vorstho”vel te Woerden.
Woonplaats : Baarle Nassau, Parijs, Gennep, Hattem, Gemert, Breda en tot aan zijn dood: Gennep
Bijzonderheden : Geestelijke; op 24 jarige leeftijd trad hij als broeder Rufus in de Congregatie van de Heilige Geest.
In Parijs was Fons / broeder Rufus in de eerste oorlogsjaren actief in het verzet. Hij was een belangrijke schakel in de ontsnappingsroute voor Engelandvaarders en geallieerde piloten naar Spanje *).
Hij werd echter door de Gestapo opgepakt en in de Parijse gevangenis zwaar mishandeld. Hij werd op transport gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland. Hij zat in Buchenwald, Bergen Belsen en verschillende andere concentratiekampen waaronder Dacchau en tenslotten in Allach. Daar is hij in 1945 door de Amerikanen bevrijd.
*) Op Dutchparisblog.com over de Dutch Paris Escape Line is veel informatie te vinden over deze organisatie die onderduikers hielp en een ontsnappingsroute naar Spanje en Zwitserland organiseerde.
In 2 artikelen op deze site wordt Broeder Rufus (Fons) en zijn belevenissen beschreven: The Hero's Punishment en Sometimes ..

B 9. Charles-Franciscus (Charrel)
Geboren : 19-06-1902
Overleden : te Helmond
Leeftijd :
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : werkte als ………… op het Militaire Magazijn in Woerden
Woonplaats : Woerden, later naar Helmond
Bijzonderheden : is in Helmond aan lager wal geraakt en als ‘zwerver’ aan z’n eind gekomen

B 10. Joseph-Antonius (Sjef)
Geboren : 16-02-1904
Overleden :
Leeftijd :
Getrouwd met : Frieda van Dijk
Kinderen : Guus, Zoon 2 (??), Ria
Beroep : particulier chauffeur, later chauffeur bij gemeente (vuilniswagen)
Woonplaats : Helmond
Bijzonderheden :

B 11. Johanna-Theodora (Anna)
Geboren : 01-01-1906
Overleden : 1986
Leeftijd : 81 jaar
Getrouwd met : Jo Uyterwaal (overleden enkele jaren voor zijn vrouw Anna)
Kinderen : Jan, Annie, Truus, Mieke, Guus en Frans (overleden 24 dec. 2010)
>> Kleinkinderen: Rob Uijterwaal (zoon van Frans)
Beroep : echtgenoot: broodbakker te Utrecht
Woonplaats : Utrecht, Zuilen
Bijzonderheden :

B 12 Petrus-Amandus (++)
Geboren : 26-10-1907
Overleden : 05-12-1909, te Woerden
Leeftijd : 2 jaar

B 13. Leonardus (Leo)
Geboren : 08-07-1909
Overleden : ca. 1941 - 1945
Leeftijd :
Getrouwd met : …….... Wijnberg ??
Kinderen :
Beroep :
Woonplaats : Alkmaar,
Bijzonderheden : is in oorlog bij de SS geweest en is verdwenen (gesneuveld?)

B 14. Petrus-Amandus (Piet??)
Geboren : 11-01-1911
Overleden : rond 1978
Leeftijd :
Getrouwd met : Truus Schimmel
Kinderen : Guus, Gijs (onderwijzer in Soest?), Maria
>> Kleinkinderen: Bea (dochter van Guus)
Beroep : buschauffeur
Woonplaats : Soest
Bijzonderheden :

B 15. Constant (Stan)
Geboren : 02-06-1912
Overleden : overleden te Overangel
Leeftijd :
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Shell Rotterdam (technische installaties)
Woonplaats : Rotterdam
Bijzonderheden :

B 16. Lodewijk (++)
Geboren : 14-07-1913
Overleden : 06-11-1913, te Woerden
Leeftijd : 3,5 maanden

dinsdag, december 27, 2005

De laatste drie generaties Tourné, vanaf mijn vader Stan

4. De kinderen van Adriaan (de generatie C)

C 1. Augustinus Joannes (Stan) [ mijn vader ]
Geboren : 9 april 1923, te Woerden
Overleden : 19 maart 2000, te Woerden
Leeftijd : 76 jaar
Getrouwd met : Petronelle Maria (Nel) Janmaat
Kinderen : Ad, Kees, Germa, [Frans]
Beroep : Vrachtwagenchauffeur
Woonplaats : Woerden
Bijzonderheden:

C 2. Antonius Gerardus (Ton)
Geboren : 23 augustus 1926, te Woerden
Overleden : 10 februari 2005, te Warmond
Leeftijd : 78 jaar
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Verpleegkundige, later afdelingshoofd van een verzorgingstehuis
Woonplaats : Woerden, Alverna, Venray, Sassenheim(?), Katwijk, Delft, Leiden, Warmond
Bijzonderheden: Franciscaner broeder (Leonard)

C 3. Johanna Theodora (Annie / Han)
Geboren : 26 januari 1928, te Woerden
Overleden : 27 mei 2002, te Ewijk
Leeftijd : 74 jaar
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Kraamverpleegkundige (na haar uittreden), later rayonhoofd kraamzorg
Woonplaats : Woerden, Amsterdam, Gooreind (B), Mechelen (B), Brugge (B), Breda,
Amsterdam, Weiteveen, Winschoten, Ochten, Herveld, Ewijk
Bijzonderheden : Kloosterzuster Franciscanessen (Lambertina), later uitgetreden

C 4. Gerarda Charla Francisca (Gerda)
Geboren : 28 december 1931, te Woerden
Overleden : 28 januari 1999, te Voorhout
Leeftijd : 67 jaar
Getrouwd met : Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Verpleegkundige, later: adjunct-hoofd van een verzorgingstehuis
Woonplaats : Woerden, Gouda, Rotterdam IJselmonde, Nieuwveen, Langeraar, Voorhout
Bijzonderheden:


5. De kinderen van Stan (de generatie D)

D 1. Adrianus Cornelis Alfonsius (Ad)
Geboren : 4 december 1952, te Woerden
Getrouwd met : Niet getrouwd, samenwonend met
= Arendina Bernarda Fienieg (Ineke)
= Geboren: 28 september 1956, te Den Haag
= Beroep: Sekretaresse
Kinderen : Max, Bob
Beroep : Welzijnswerker
Woonplaats : Woerde, Vught, Cresco Iowa (USA), sinds 1972: Utrecht
Bijzonderheden:

D 2. Cornelis Gerardus Maria (Kees)
Geboren : 16 mei 1954, te Woerden
Getrouwd met: Niet getrouwd
Kinderen : Geen
Beroep : Technisch medewerker; later buiten arbeidsproces (WAO)
Woonplaats : Woerden
Bijzonderheden:

D 3. Gerarda Maria Catherina (Germa)
Geboren : 16 april 1956, te Woerden
Getrouwd met : Frank de Kruijf
Geboren: 23 november 1956 te Utrecht
Beroep: Accountant
Kinderen : Geen
Beroep : Secretaresse
Woonplaats : Woerden, Utrecht, Nieuwegein, Zeist; sinds 2001: Lagos, Algarve, Portugal
Bijzonderheden:

[ D 4. Frans ]
Geboren : 1957 of 1958
Overleden : voor of bij de geboorte overleden


6. De kinderen van Ad (de generatie E)

E 1. Max Orian
Geboren : 13 december 1993, te Utrecht
Woonplaats : Utrecht

E 2. Bob Marino
Geboren : 25 augstus 1996, te Utrecht
Woonplaats : Utrecht

dinsdag, augustus 30, 2005

Welkom en test

Welkom op mijn weblog. Even een test om te kijken hoe het staat.